KOMPANI PRA PROFILI

“Shandong Hanstorm Heavyindustry Machine Co.Köpden bäri gurluşyk we gurnama taslamalary bilen meşgullanýar., Specialörite enjam öndürmek üçin A derejeli kwalifikasiýa şahadatnamasyna eýe bolup, halkara hil sertifikatyndan geçdi.
Zoomlion, Dahan, Çuanjian, Xugong, Jinglong, Hengşeng, Jianghan, Zhongtian we ş.m. ýaly ýüzlerçe marka diň kranlarynyň adaty bölümlerine we garnituralaryna laýyk gelýän ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip biler. we Polat, Baosteel we Anshan Iron and Polat ýaly içerki birinji hatar öndürijiler çeşmeden hiliň kepillendirilmegini üpjün edýärler;önümçilik we gaýtadan işlemek enjamlarynyň doly toplumy we uly göwrümli toplumlaýyn gaýtadan işleýän merkez.Çyzgylar we nusgalar bilen adaty däl önümleriň dizaýnyny we özleşdirilmegini kabul edýäris.Önümler ýurduň hemme ýerinde we daşary ýurtlaryň köpüsinde satylýar we ulanyjylaryň köpüsi tarapyndan goldanýar we ynanýar.

1650422890